Bokning & beställningsservice
Kurs- och konferensbokningar
Trycksaker
Presentation
Distribution & lager
Kurs- och konferensbokningar

Forum1 erbjuder ett webbaserat verktyg för bokning, deltagarlistor och fakturering av konferens, kurs, mässa och andra events. Det anpassas för Era behov under den period Ni behöver det.

Forum1 samordnar ingående tjänster som inbjudan, anmälan, distribution av informationsmaterial samt fakturering av anmälningsavgifter.