Bokning & beställningsservice
Bokning & beställningsservice
Trycksaker
Presentation
Distribution & lager
Inbjudan & info till events
Böcker, foldrar, kontorstryck
Inbjudningar och utskick till events

Forum1 ombesörjer utskick av inbjudningar och ev material till deltagare, distribution av kursmaterial och efterproduktioner, som till exempel föredragssammanställningar.

Vi lagerhåller material som skall distribueras över längre tid.