Bokning & beställningsservice
Trycksaker
Presentation
Distribution & lager
 
Beställningsservice för distribution av trycksaker

Har Er organisation tryckt material som Ni på ett enkelt sätt vill göra tillgängligt för medlemmar, anställda eller kunder?

Forum1 har rutiner för e-bokhandel och för att ombesörja beställningar och utskick från eget lager.